Kiropraktiska Föreningen i Sverige

 


KFS är en branschorganisation som representerar legitimerade kiropraktorer.
Dess övergripande mål är att bevara, skydda, utveckla och marknadsföra den kiropraktiska professionen samt kiropraktiska tjänster för patientnyttan. 

Medlemmar i KFS har en obligatorisk grundförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Utöver grundförsäkringen finns en rad olika tilläggsförsäkringar att teckna såsom Praktikförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring. 

Genom vår samarbetspartner Optimal Advice finns också möjlighet att teckna väldigt förmånliga personskadeförsäkringar, såsom Sjukförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring m.m. 


www.kiropraktiskaforeningen.se

 

Försäkringsportalen

Som medlem i KFS och försäkringskund hos oss har man tillgång till det vi kallar försäkringsportalen. Där finns ytterligare information om försäkring, blanketter, villkor och kontaktuppgifter etc. Här kommer du som försäkringskund även åt Mina sidor för att se ditt försäkringsinnehav.

 

Har du frågor eller vill teckna försäkring, kontakta oss på:

Telefon: 0470 - 70 40 50

Telefax: 0470 - 74 00 70