Svenska Försäkringsförmedlares Förening

Adekvat Försäkring är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening.  


Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder.

Sfm skall tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Sfm:s medlemmar kallas Sfm-mäklare.


Mer information om Sfm finner ni här: 
www.sfm.se