Adekvat Tjänstereseförsäkring Group Plus 
Adekvat Group Plus är namnet på den förmånliga tjänstereseförsäkring som Adekvat har tagit fram exklusivt för sina kunder tillsammans med försäkringsbolaget AIG. Försäkringen har en av marknadens bästa omfattningar och villkor, till en mycket attraktiv premie. Försäkringen är valbar i tre olika nivåer vad gäller kapitalbelopp för dödsfall/invaliditetsersättning; 200/400, 500/500 samt 800/800 tsek. 

AIG är ett av världens största försäkringsbolag med stark finansiell ställning och verksamhet i 160 länder.

www.aig.se

 

Läs mer om och ansök vår breda produkt här nedan;

Information och ansökningsblankett för Adekvat Tjänstereseförsäkring

Aktuella villkor Group Plus Tjänstereseförsäkring
 

 

Kontakta Adekvat Försäkring om du vill veta mer kring detta försäkringsområde eller teckna försäkring.